Zekerheid geeft rust en bespaart geld.

Health Partners is een one stop shop voor uw verzuim- en re-integratie zaken. Wij nemen uw praktische en (deels) financiële zorgen uit handen bij ziekte van uw medewerkers, zodat u vooral bezig kunt blijven met ondernemen. Daarbij heeft Health Partners vele diensten in huis zoals een arbeidsdeskundig onderzoek, een 2de spoor traject, loopbaan coaching of mediation.

Dit maakt dat wij snel en adequaat kunnen schakelen ten bate van het welzijn van de medewerker maar ook ten bate van het poortwachterproof handelen voor de werkgever. Buiten een volledig dienstverleningspakket onderscheidt Health Partners zich door het partnerschap. Met een enorme ondernemersgeest gaan wij verder dan een andere aanbieder en adviseren u over het besparen van kosten, het verlagen van het verzuimpercentage, (juridisch) grip hebben op verzuim en het verlagen van premies. In het kort: een ondernemend verzuimpartner!

Wet Verbetering Poortwachter

Wilt u verwacht en onverwacht geadviseerd worden over de meest lonende vervolgstap bij de ziekte van uw medewerkers? Wilt u grip houden en geïnformeerd worden over de steeds veranderende sociale zekerheid? Dan helpen de casemanagers van Health Partners u graag!
In overleg wordt de intensiviteit van deze dienst en de onderlinge rolverdeling met u afgestemd. Alle stappen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter zal de casemanager bewaken en indien u wenst, opvolging aan geven. Health Partners heeft een landelijk opererend netwerk van bedrijfsartsen.
De casemanagers zullen kritisch en onafhankelijk met de rapportages van de bedrijfsarts omgaan en u als werkgever adviseren over de meest verstandige vervolgstap of eventueel in te zetten interventie. Hierbij wordt constant het belang van een zo spoedig mogelijk en goed herstel voor ogen gehouden. Zowel de belangen van de medewerker als de werkgever worden gewaarborgd.

Pre-WGA-Scan & WGA

Wilt u geadviseerd worden over de aanwezige WGA -instroomrisico’s? Wilt u voorkomen dat u in totaal 12 jaar lang voor ziekte van uw medewerker betaalt?
Maak dan gebruik van onze Health Partners Pre-WGA-Scan. Deze scan genereert iedere drie maanden een overzicht van al uw lopende verzuimdossiers op basis van een geautomatiseerd systeem, die na overleg met u, is ingericht. Eén van onze daartoe opgeleide casemanagers beoordeelt de scan en adviseert u indien er een bovengemiddeld risico wordt gesignaleerd. U krijgt dan een passend advies om vervolgens de risico’s op tijd af te kunnen wenden. Ook hier heeft u maximale grip op verzuim.
Laat de casemanagers uw WIA-beschikkingen en Poortwachterdossiers controleren op een juist oordeel vanuit het UWV. Als de casemanagers kansen zien, dan starten zij een bezwaarprocedure of wordt het uiterste ingezet om zaken te repareren. Denk hierbij aan het inzetten van een 3de spoor traject of het verhalen van de schadelast op de veroorzaker in geval van regres.

Verzuimpreventie

Verzuimpreventie start met een effectief verzuimbeleid en helder verzuimprotocol. Door te investeren in het voorkomen van verzuim, bespaart u op de verzuimkosten.
Als werkgever wilt u graag werken aan uw corebusiness en doen waar u goed in bent. De casemanagers kunnen u tijd en geld besparen door het opstellen en het schrijven van het protocol en het beleid, met u of voor u. Wilt u weten hoe wij tevens uw problemen kunnen filteren bij uw medewerkers en proberen te voorkomen? Dan vertellen wij u onder andere graag meer over frequent verzuim gesprekken, pre-mediation of loopbaancoaching.
Door goede verzuimbegeleiding en actief handelen op het gebied van verzuimpreventie voelt uw medewerker zich gehoord & geholpen en heeft u grip op verzuim & de lasten.
(Onnodig) verzuim kan voorkomen worden!

Wilt u een casemanager inschakelen? Of heeft u vragen over het proces? Neem gerust contact met ons op via 085-4880603 of via info@healthpartners.nl.

Daarom kiezen voor Health Partners:

 

Partnerschap door ondernemersgeest en brede kennis

One stop shop voor verzuim- en re-integratiezaken

Ruime ervaring in begeleiding arbeidsmigranten en uitzendkrachten

Professioneel en persoonlijk

Resultaatgericht

Loopbaan coaching

Mediation

Een verstoorde arbeidsrelatie raakt vaak diep en heeft grote gevolgen. Werk is belangrijk. Natuurlijk omdat het een groot deel van onze tijd in beslag neemt, ons inkomen er van afhankelijk is, maar ook omdat werk vaak voor zingeving zorgt.

Mediation

Mediation

Een verstoorde arbeidsrelatie raakt vaak diep en heeft grote gevolgen. Werk is belangrijk. Natuurlijk omdat het een groot deel van onze tijd in beslag neemt, ons inkomen er van afhankelijk is, maar ook omdat werk vaak voor zingeving zorgt.

re-integratie

Re-integratie

Een haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat ingezet wordt om te beoordelen of de inzet van een tweede of derde spoor traject zinvol en haalbaar is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onze ervaren re-integratiecoaches.