Visma Verzuim

Als organisatie grip op verzuim

Hoeveel verzuim kent uw organisatie? Zijn er interne trends? En waar is volgens de cijfers aandacht nodig om verzuim te voorkomen? Dit en meer kunnen de casemanagers filteren en vertalen doordat Health Partners gebruik maakt van Visma Verzuim. Adviezen worden aan u uitgebracht op cijfermatige feiten, actuele kennis van de wetgeving en jarenlange ervaringen van de casemanagers van Health Partners.
Onze casemanagers werken AVG en Poortwachterproof. Vanuit Verzuimsignaal bewaken zij de vele stappen binnen de Wet verbetering Poortwachter om vertragende re-integratie en onnodig oplopende kosten tegen gaan.

 

Bent u reeds klant bij Health Partners? Dan kunt u middels onderstaande inlog en uw wachtwoord de dossiers in zien van uw zieke medewerkers.

Daarom kiezen voor Health Partners:

Partnerschap door ondernemersgeest en brede kennis

Professioneel en persoonlijk

Resultaatgericht met ruimte voor groei en emotie

Positieve en creatieve denkers

Resultaatgericht

re-integratie

Casemanagement

Health Partners is een one stop shop voor uw verzuim- en re-integratie zaken. Wij nemen uw praktische en (deels) financiële zorgen uit handen bij ziekte van uw medewerkers, zodat u vooral bezig kunt blijven met ondernemen.

Loopbaan coaching

Haalbaarheidsonderzoek

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?
Een haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat ingezet wordt om te beoordelen of de inzet van een tweede of derde spoor traject zinvol en haalbaar is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onze ervaren re-integratiecoaches.

Mediation

Mediation

Een verstoorde arbeidsrelatie raakt vaak diep en heeft grote gevolgen. Werk is belangrijk. Natuurlijk omdat het een groot deel van onze tijd in beslag neemt, ons inkomen er van afhankelijk is, maar ook omdat werk vaak voor zingeving zorgt.