Mediation

Waarom mediation inzetten?

Een verstoorde arbeidsrelatie raakt vaak diep en heeft grote gevolgen. Werk is belangrijk. Natuurlijk omdat het een groot deel van onze tijd in beslag neemt, ons inkomen er van afhankelijk is, maar ook omdat werk vaak voor zingeving zorgt. Arbeidsmediation is het instrument om tot een, voor beide partijen, acceptabele oplossing te komen.
De mediator van Health Partner is een neutrale bemiddelaar, die onpartijdig en vakkundig handelt en de mediation gesprekken tussen de partijen begeleidt.

Wat zijn de voordelen van mediation?

  • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure. Dit bespaart tijd, geld en energie.
  • De mediator zorgt voor de rust en veiligheid voor een ieder om zich uit te spreken en te kunnen luisteren.
  • Mediation streeft naar een duurzame oplossing.
  • De partijen komen in samenspraak tot een oplossing.

Hoe verloopt de mediation?

De gesprekken vinden direct gezamenlijk plaats om het gevoel van vertrouwelijkheid en onpartijdigheid van de mediator te waarborgen. De mediator helpt partijen in de onderzoeksfase het ontstaan van het conflict en de gewenste situatie uit te spreken. In de onderhandelingsfase spreken partijen uit wat zij nodig hebben van elkaar en zoeken samen naar een concrete oplossing en invulling, dit alles met behulp van de mediator. Overeenstemming wordt bereikt en de mediation wordt met een document met de gemaakt afspraken, afgerond in de afrondingsfase.

Waarom een mediator van Health Partners?

Resultaatgericht: 82% van de mediations worden positief afgerond.
Helderheid: De afspraken en beslissingen worden vastgelegd en in een document opgesteld door de mediator en vervolgens gedeeld met partijen.
Expertise: Ervaren mediator uit het ADR register.
Snelheid: De eerste meeting kan gebruikelijk binnen twee weken plaats vinden. Onze ervaring leert dat de meeste mediatons binnen 3 sessies van maximaal 2 uur succesvol zijn afgerond.

Wilt u een mediator inschakelen? Of heeft u vragen over het proces? Neem gerust contact met ons op via 085-4880603 of via info@healthpartners.nl.

Daarom kiezen voor Health Partners:

Plaatsingspercentage van 28%, boven landelijk gemiddelde van 6%.

Resultaatgericht met ruimte voor groei en emotie

Persoonlijk en positief

Coach werkt net zo hard mee in jouw zoektocht naar passende baan.

Traject is volledig maatwerk

Loopbaan coaching

Tweede spoor

Wat kan je verwachten van een tweede spoor traject?
Dat het traject op maat voor je wordt gemaakt en dat er samen met jou gezocht gaat worden naar een nieuwe passende baan, rekening houdend met jouw psychische en / of fysieke beperkingen.

Mediation

Outplacement

Wat kan je verwachten van een outplacement traject?
Dat het traject op maat voor je wordt gemaakt. Op basis van het intakegesprek met jouw vaste coach van Health Partners komen jullie samen tot een plan en de beschrijving van het te behalen doel.

re-integratie

Casemanagement

Health Partners is een one stop shop voor uw verzuim- en re-integratie zaken. Wij nemen uw praktische en (deels) financiële zorgen uit handen bij ziekte van uw medewerkers, zodat u vooral bezig kunt blijven met ondernemen.