Haalbaarheidsonderzoek

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat ingezet wordt om te beoordelen of de inzet van een tweede of derde spoor traject zinvol en haalbaar is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onze ervaren re-integratiecoaches.

Wanneer wordt dit haalbaarheidsonderzoek ingezet?

Een haalbaarheidsonderzoek wordt gebruikelijk in de volgende situaties ingezet:
Volgend op een arbeidsdeskundig onderzoek waaruit blijkt dat er beperkte mogelijkheden voor re-integratie zijn op basis van de psychische en/of fysieke beperkingen van de medewerker. Het rapport is bruikbaar voor de aanvraag van een deskundigenoordeel of (vervroegde) WIA aanvraag bij het UWV.
of
Volgend op het moment dat de medewerker in de WGA instroomt en een derde spoor traject ingezet dient te worden. Door het inzetten van het haalbaarheidsonderzoek kan een eigenrisicodrager bepalen of de investering in een derde spoor re-integratietraject lonend is. Mogelijk is het opstarten van het derde spoor traject meer passend op een later moment in de WGA.

Welke stappen zal de medewerker onder andere met de coach doorlopen gedurende dit onderzoek?

  • Intakegesprek
  • Beroeps – en opleidingskeuze test
  • Competentieanalyse
  • Arbeidsmarkt oriëntatie

Afhankelijk van de situatie en de beschikbare tijd kan na overleg met de werkgever en medewerker, een stage of werkervaringsplaats worden gezocht om te ondervinden of het keuzeberoep duurzaam en passend voor de medewerker is.
Het traject duurt 3 maanden en wordt afgesloten met een rapport met daar in onder andere; het opgestelde persoonsprofiel, de bevindingen vanuit de arbeidsmarkt oriëntatie en een onderbouwde conclusie met advies voor de werkgever.

Wilt u een re-integratiecoach inschakelen? Of heeft u vragen over het proces? Neem gerust contact met ons op via 085-4880603 of via info@healthpartners.nl.

Daarom kiezen voor Health Partners:

Gedegen en helpend onderzoek

Haalbaarheidsonderzoek bruikbaar als basis voor een 2de spoor traject

Coaches creëren kansen in bestaande netwerk en bij nieuwe werkgevers

Persoonlijk en resultaatgericht

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching

Een positief en toekomstgericht onderzoek; waar sta je nu en waar wil je naar toe in werk?

Mediation

Mediation

Een verstoorde arbeidsrelatie raakt vaak diep en heeft grote gevolgen. Werk is belangrijk. Natuurlijk omdat het een groot deel van onze tijd in beslag neemt, ons inkomen er van afhankelijk is, maar ook omdat werk vaak voor zingeving zorgt.

re-integratie

Case management

Health Partners is een one stop shop voor uw verzuim- en re-integratie zaken. Wij nemen uw praktische en (deels) financiële zorgen uit handen bij ziekte van uw medewerkers, zodat u vooral bezig kunt blijven met ondernemen.